Дом на Култура "Драги Тозија" - Ресен

facebook

Сквер арт - 2016 година

Денеска на Градскиот Плоштад "Цар Самоил " во Ресен во организација на Домот на Култура „Драги Тозија“ - Ресен се одржа ликовна креативна работилница насловена како Сквер Арт.
На ликовната работилници учество зедоа триесетина деца и младинци од Ресен кои под организација на ликовната секција при домот на Култура имаа неограничена слобода своите креации да ги престават на плочките на градскиот плоштад, на штафелаи, на хартија и на паноа
Следете не на Фејсбук:

© 2014 Дом на Култура "Драги Тозија" - Ресен | Сите права задржани.

© Фото: П.Н. ; Изработено од: Преспана