Дом на Култура "Драги Тозија" - Ресен

facebook

CHALK ART

Домот на културата „Драги Тозија“ - Ресен на градскиот плоштад организираше
цртање со креди во како обележување на крајот на школската година.

Главни учесници беа учениците од ликовната работилница при Домот на Културата, под надзор на проф. Марија Груевска.

Оваа манифестација се одржа пред поголем број граѓани кои со воодушевување ги следеа цртежите на младите уметници.
Следете не на Фејсбук:

© 2014 Дом на Култура "Драги Тозија" - Ресен | Сите права задржани.

© Фото: П.Н. ; Изработено од: Преспана