Дом на Култура "Драги Тозија" - Ресен

facebook

Кино Сала

kino-1

Кино салата во 2013 година, од страна на Локалната самоуправа е дадена на користење на Домот на култура.

Со мали интервенции истата е адаптирана за одржување на театарски претстави, концерти и други културни активности.

kino-2

kino-3

© 2014 Дом на Култура "Драги Тозија" - Ресен | Сите права задржани.

© Фото: П.Н. ; Изработено од: Преспана